Wynagrodzenie z tytułu powtarzających się świadczeń w spółce z o.o.

Zmiany w Polskim Ładzie skomplikowały system podatkowy zmuszając wielu przedsiębiorców do poszukiwania alternatywy dla dotychczasowego rodzaju opodatkowania i oskładkowania. Jednym z rozwiązań, które może okazać się optymalne w spółce z o.o. jest zobowiązanie wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki (art. 176 K.s.h.). Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne? Będą to świadczenia takie…

09 września 202221 września 2022

Projekt ustawy o sygnalistach

Ze względu na zbliżającą się datę obowiązkowego wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zgodnie z przyjętym harmonogramem (termin upływa 17 grudnia 2021 r.), prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nabrały tempa. Ustawa o sygnalistach to wymóg dostosowujący polskie prawodawstwo do dyrektywy Unii Europejskiej z 2019 roku….

09 listopada 20219 listopada 2021

Ulga IPBox a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 2021 roku. Czy programiści rozliczający się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli skorzystać z ulgi IP BOX? Czym różni się ryczałt od pozostałych form opodatkowania? Podatnicy w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płacą podatek od przychodu, nie zaś od dochodu,…

025 lutego 202125 lutego 2021

Ulga IP BOX w pytaniach i odpowiedziach

Ulga IP BOX w pytaniach i odpowiedziach Co należy wiedzieć o uldze IP BOX? Jakie warunki należy spełnić? W artykule przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat tej preferencji podatkowej.  1. Czym jest IP BOX? Od stycznia 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP), mogą je…

017 grudnia 202017 grudnia 2020

Przegląd interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi IP BOX – jakie wydatki mogą stanowić koszty uwzględniane w kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP, jak i wskaźnika nexus?

Programiści, prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych/ ulepszonych/ rozwijanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT, po spełnieniu następujących warunków, takich jak: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej; wytwarzanie/rozwijanie/ulepszanie kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych…

016 listopada 202016 listopada 2020

Podatek CIT dla spółek komandytowych. Ustawa skierowana do Senatu

Podatek CIT dla spółek komandytowych. Ustawa skierowana do Senatu W dniu 28 października 2020 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa m.in. przewiduje, że...

03 listopada 20203 listopada 2020

Rośniemy w siłę! Nowi partnerzy w KOLMERS Legal

Kancelaria prawna KOLMERS Legal z dumą informuje, że grono jej partnerów powiększyło się o dwie osoby - mec. Ilonę Świderską-Ćwik oraz mec. Mariusza Stanika. Partnerem zarządzającym został adwokat dr Mariusz Stanik, natomiast radca prawny Ilona Świderska-Ćwik została partnerem. Pokazuje to rosnącą rolę klientów korporacyjnych, których obsługą kieruje mec. Stanik oraz wzmocnienie działu doradztwa podatkowego, za...

029 lipca 202029 lipca 2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Problemy w stosowaniu nowych przepisów oraz kłopot z określeniem beneficjenta rzeczywistego. Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie CRBR) zostało uregulowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Ustawa”). Ustawa została znowelizowana na skutek implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu…

03 lipca 20203 lipca 2020

Koronawirus – jaka pomoc przysługuje przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych?

Zgodnie z postanowieniami uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. tzw. „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorca – pracodawca, którego dotknął spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem…

19 kwietnia 202030 kwietnia 2020

Branża turystyczna w obliczu pandemii koronawirusa

Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej informacji o nowych przypadkach zarażania koronawirusem. Polski rząd decyduje się więc na wprowadzanie koniecznych rozwiązań i ograniczeń związanych z podróżowaniem, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W związku z powyższym przedsiębiorcy z sektora turystycznego muszą się liczyć ze znacznymi stratami finansowymi w ciągu najbliższych tygodni,...

227 marca 202027 marca 2020

Najnowsze zmiany wprowadzone do porządku prawnego w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego

  Mając na uwadze wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego chorobą zakaźną wywołaną koronawirusem („COVID-19”) poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany prawne. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawiarusa weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („specustawa”), która wprowadziła m.in.:...

119 marca 202019 marca 2020

Koronawirus, a odpowiedzialność kontraktowa. Czy siła wyższa zwolni przedsiębiorców od odpowiedzialności?

Epidemia choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 ma coraz większy wpływ nie tylko na nasze codzienne życie i funkcjonowanie, ale również na realizację umów cywilnoprawnych i wynikających z nich zobowiązań. Czy pandemia koronawirusa zwolni wszystkich, których wiążą umowy, z odpowiedzialności kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania? Obecna sytuacja zapewne w części przypadków zostanie uznana...

117 marca 202017 marca 2020

IP BOX – kiedy programista może skorzystać z ulgi?

Preferencja IP BOX to możliwość opodatkowania 5% stawką dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej  („kwalifikowanego IP”). Kwalifikowanym IP jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego. Ulga IP BOX jest skierowana m.in. do programisty, który:   prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą; wytwarza (wytworzył), rozwija (rozwinął) lub ulepsza (ulepszył) kwalifikowane IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; osiąga dochody z kwalifikowanego IP (tj. z autorskiego...

06 marca 20206 marca 2020

Jak powinna wyglądać ewidencja na potrzeby rozliczenia ulgi IP BOX?

Wprowadzona od 1 stycznia 2019 roku do polskiego porządku prawnego ulga IP BOX (Intellectual Property Box) uprawnia programistów, prowadzących własną działalność gospodarczą i tworzących lub rozwijających program komputerowy/oprogramowanie do opodatkowania dochodu otrzymanego z tytułu sprzedaży praw do tego oprogramowania preferencyjną  stawką podatku dochodowego w wysokości jednie 5 %. Jako że skorzystanie z ulgi nie jest...

019 lutego 202019 lutego 2020

Szczęśliwego Nowego Roku!

W Nowym Roku zespół Kolmers życzy wszystkim Klientom, przyjaciołom, znajomym oraz partnerom biznesowym wszystkiego dobrego, wielu sukcesów, również w życiu prywatnym, wiele zadowolenia i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań.

03 stycznia 20203 stycznia 2020

RODO – przewodnik dla branży hotelarskiej

RODO – przewodnik dla branży hotelarskiej komunikat prasowy Warszawa, dnia 18 grudnia 2019 r. Rynek hotelarski w Polsce rozwija się dynamicznie, jednak jak każda branża musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Hotelarze, w momencie wejścia w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych...

118 grudnia 201918 grudnia 2019

Kiedy można skorzystać z ulgi IP BOX?

Ulga IP Box Od stycznia 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, mogą je opodatkować preferencyjną stawką podatku dochodowego w wysokości 5%. Dotyczy to zarówno podatku PIT i CIT. Celem wprowadzonej ulgi IP BOX jest m.in. zwiększenie atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej zarówno przez polskie, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa, a...

25 grudnia 20195 grudnia 2019

Sukcejsa w firmie – Kolmers Legal partnerem konferencji

Rodzinni przedsiębiorcy przez ostatnie lata zbudowali wiele poważnych i rentownych firm. Nadchodzi jednak taki moment, kiedy seniorzy-założyciele zaczynają myśleć, jak odejść na emeryturę, jak lub czy spieniężyć swój majątek, komu i jak przekazać władzę w firmie. Ta kwestia staje się coraz ważniejsza dla polskiego biznesu. Dylematy właścicieli związane z sukcesją prędzej czy później dotkną każdej...

12 grudnia 201918 grudnia 2019

Umowa powierzenia jest niezbędna

Administrator danych osobowych może, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przekazać je innemu podmiotowi. Przekazanie to odbywa się jednak włącznie na podstawie pisemnej umowy (może być zawarta w formie elektronicznej) lub innego instrumentu prawnego. Jak powinna zostać przygotowana taka umowa, aby spełnione zostały wymogi o ochronie danych osobowych? Dla prawidłowego stosowania instytucji powierzenia przetwarzania...

027 listopada 201928 listopada 2019

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych

Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego w dniu 1 października 1989 roku mocą ustawy z dnia 24 maja 1989 roku o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Następnie, ustawodawca zdecydował o jego zniesieniu, co nastąpiło na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego...

013 listopada 201913 listopada 2019

Kary za naruszenie RODO – podsumowanie pierwszych przypadków

Dotychczas Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) wydał pięć decyzji nakładających administracyjne kary pieniężne za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W ostatnim komunikacie Prezes UODO podkreślił, że wysokość administracyjnej kary pieniężnej uzależniona jest przede wszystkim od okoliczności konkretnej sprawy. Przed wydaniem decyzji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych dokonuje dokładnej analizy stanu faktycznego i...

18 listopada 20198 listopada 2019

Zmiany w prawie, które wpłyną na portfele przedsiębiorców

Rok 2019, według wielu opinii, przyniósł więcej rewolucyjnych zmian w prawie niż kilka poprzednich lat. Nowy rodzaj spółki, zmiany w wysokości opłat, obowiązek posiadania strony internetowej dla spółek akcyjnych, centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych czy powrót do postępowania gospodarczego. O rewolucji w przepisach można pisać ogromne opracowania. Dla Gazety Małych i Średnich przedsiębiorstw przygotowaliśmy jednak podsumowanie...

16 listopada 201927 lipca 2020

Kolmers Legal partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2019

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest organizowany od 2008 roku, w 170 krajach świata, zrzesza tysiące partnerów organizujących wydarzenia dla milionów uczestników. Polska jest jednym z liderów tego światowego ruchu. W 2017 roku w ŚTP włączyło się ponad 900 partnerów, którzy zorganizowali w sumie 1478 wydarzeń, w których wzięło udział 112 000 uczestników. Już 18 listopada rusza...

15 listopada 20195 listopada 2019

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych”

W dniu 27 listopada 2019 roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych”, organizowana przez Koło Naukowe Prawa Handlowego działające przy UKSW. Z wielką przyjemnością informujemy, że kancelaria Kolmers Legal została oficjalnym Patronem Konferencji. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych...

14 listopada 20195 listopada 2019

Obowiązkowa strona internetowa i dematerializacja akcji – zmiany w prawie spółek

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw) wprowadza kolejne duże zmiany w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Rewolucyjną można nazwać zmianę dotyczącą wprowadzenia obowiązkowej dematerializacji akcji dla wszystkich spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych – dotychczas zastosowaną w Prostej Spółce...

121 października 201921 października 2019

Marketing szeptany a prawo

Marketing szeptany (ang. whisper marketing, word of mouth marketing) to jeden ze sposobów na promocje firmy w internecie. Jest to złożone działanie marketingowe, mające na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców konkretnej informacji na temat produktu. Co istotne, odbiorca ma mieć wrażenie, że proces ten przebiega w niewymuszony, spontaniczny i niezaplanowany sposób. Najczęściej wykorzystywane są do...

014 października 201919 grudnia 2019

Apel UOKiK do przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w dniu 9 października 2019 r. wydał komunikat (apel),  skierowany w szczególności do 10 operatorów usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, by w działaniach marketingowych, w szczególności w swoich reklamach i serwisach internetowych prezentowali przede wszystkim podstawową cenę za usługę. W komunikacie podkreślono, że prezentowanie cen z rabatem - tak jak cen...

011 października 201911 października 2019

Polski Kongres Przedsiębiorczości 2019 – zaproszenie

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Kolmers Legal została partnerem merytorycznym VII edycji Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 24-25 października w Olsztynie. Kancelarię na Kongresie będzie reprezentować mec. Marek Magdziarz, który weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Startup Meeting”. Startupy na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości Mecenas Magdziarz, który na co dzień zajmuje się obsługą...

18 października 201919 grudnia 2019

Najczęściej zadawane prawne pytania dotyczące wysyłki newslettera

Realizując kampanię e-mail marketingową, poza odpowiednim przygotowaniem „contentu”, grafik i treści, należy pamiętać, że zwykła wysyłka newslettera to także działanie, które objęte jest pewnymi obwarowaniami prawnymi. Dla redakcji GazetaMŚP mec. Świderska-Ćwik przygotowała krótkie RODO FAQ.

17 października 20197 października 2019

Frankowiczu! Sprawdź, co zrobić po wyroku TSUE!

Krótki wywiad mec. Karola Drozdowskiego z redakacją SuperBiznes w sprawie wyroku TSUE. Czy wyrok dotyczy wszystkich frankowiczów? Co zrobić, gdy bank stosował klauzule abuzywne tylko przez pewien czas trwania umowy? Co z osobami, które spłaciły kredyt, a w umowie były klauzule abuzywne?  Co z osobami, których sprawy już się toczą?

04 października 20194 października 2019

Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to niemały problem dla banków, które udzielały kredytów hipotecznych, opartych o mechanizm powiązania kredytu z kursem franka szwajcarskiego (tzw. klauzula indeksacyjna). Dla niemałej liczby kredytobiorców w Polsce orzeczenie TSUE jest ogromną szansą i nadzieją na uwolnienie się od wysokich rat kredytu hipotecznego, uzależnionych od dużo wyższego kursu franka szwajcarskiego, niż...

04 października 20194 października 2019

Central European Startup Awards 2019 – lista krajowych zwycięzców

Ogłoszono krajowych zwycięzców Central European Startup Awards. CESA to corocznie wręczane nagrody, do których nominacje przyznają internauci i społeczność startupowa. Każda edycja festiwalu przyciąga kilka tysięcy początkujących firm pochodzących z 10 krajów regionu. (Węgry, Austria, Słowenia, Słowacja, Czechy, Polska, Bułgaria, Rumunia, Serbia i Chorwacja). Następny etap to Central European Startup Awards Grand Finale w stolicy...

02 października 20192 października 2019

Ambush marketing – czy jest zgodny z prawem?

Ambush marketing, czyli marketing partyzancki często ma nie do końca etyczny, wywrotowy charakter. Czym jest, kto go stosuje i – przede wszystkim – czy jest zgodny z prawem?

226 września 201926 września 2019

Naruszenie RODO: prawie 3 mln zł na Morele.net za ubiegłoroczny wyciek danych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) nałożył na spółkę Morele.net karę w wysokości ponad 2,8 mln zł.

019 września 201919 września 2019

Trzy zasady, o których musisz pamiętać przy wysyłce newslettera

Publikacja mec. Ilony Świderskiej-Ćwik w serwisie e-biznes.pl: „Wysyłasz newsletter? Prawnik przypomina o 3 ważnych zasadach”

016 września 201916 września 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – nowe obowiązki dla spółek

Publikacja Piotra Tarnowskiego w serwisie eGospodarka.pl – „Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych: nowe obowiązki dla spółek”

113 września 201913 września 2019

Niższy podatek VAT na e-booki od 1 listopada 2019 r.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał, długo wyczekiwaną przez twórców rynku e-booków oraz e-czytelników, zmianę ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie m.in. obniżenia stawki podatku VAT na e-booki.

112 września 201912 września 2019

Kongres Nowej Mobilności 2019- relacja

Rozpowszechnienie elektrycznych aut, dostępność stanowisk szybkiego ładowania, problemy i wyzwania miast w zakresie transportu, konsekwencja w sprawie oznaczeń drogowych, a przede wszystkim - ograniczenie emisji CO2. To główne cele pierwszego Kongresu Nowej Mobilności, organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Związek Miast Polskich, Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej i gospodarza KNM – miasto Lublin. Przedstawiciele kancelarii Kolmers...

011 września 201911 września 2019

Prawo w marketingu – przepisy najczęściej łamane przez marketerów

Komentarz mec. Ilony Świderskiej-Ćwik w serwisie Marketer+ „Lekcje dla marketera #3: prawo w marketingu – przepisy najczęściej łamane przez marketerów”

05 września 201911 września 2019
In RODO

Wtyczka „Lubię to” na stronie WWW, a obowiązki biznesu ecommerce

Korzystasz z wtyczki „Lubię to” na swojej stronie internetowej? Przetwarzasz dane osobowe! Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok dotyczący wykorzystywania przez przedsiębiorców wtyczki społecznościowej „Lubię to” na swoich stronach internetowych

028 sierpnia 201928 sierpnia 2019

Prosta Spółka Akcyjna – nowy typ spółki

Publikacja mec. Karola Drozdowskiego w serwisie ForumBiznesu.pl – Prosta Spółka Akcyjna

022 sierpnia 20192 września 2019

Szkolenie: Prawo dla freelancera – umowy o dzieło czy działalność gospodarcza

Szkolenie „Prawo dla freelancera – umowy o dzieło czy działalność gospodarcza” w kancelarii Kolmers Legal już 6 września 2019 roku. Szkolenie przygotowane z myślą o początkujących freelancerach, pracujących w ramach umów o dzieło lub rozpoczynających własną działalność gospodarczą, bądź zastanawiających się nad rozpoczęciem takiej działalności.

120 sierpnia 201921 sierpnia 2019

Wykorzystanie wizerunku osoby trzeciej

Kiedy rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby portretowanej, a kiedy zgoda taka nie jest potrzebna? Kiedy ma miejsce naruszenie wizerunku?

014 sierpnia 201914 sierpnia 2019

Hulajnogi elektryczne – wolniej, nie po chodniku i nie dla dzieci

Ministerstwo infrastruktury informuje o kolejnym etapie prac nad projektem ustawy regulującym zasady użytkowania m.in. hulajnóg elektrycznych oraz innych urządzeń transportu osobistego. Na początku sierpnia do konsultacji publicznych trafiła Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

012 sierpnia 201912 sierpnia 2019

RODO w marketingu: jak zgodnie z prawem wysłać newsletter?

Newsletter, czyli internetowy informator/biuletyn wysyłany regularnie do zainteresowanych klientów/subskrybentów, jest obecnie jedną z najpopularniejszych form reklamy stosowaną przez przedsiębiorców. Umożliwia on bowiem informowanie zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów o promocjach, usługach, czy nowych produktach oferowanych przez danego przedsiębiorcę. Podstawa prawna wysyłki newslettera W przypadku wysyłania newslettera zastosowanie znajdą następujące akty prawne, tj.: rozporządzenie Parlamentu...

010 sierpnia 20193 września 2019

Prosta Spółka Akcyjna – eBook do pobrania

Prosta Spółka Akcyjna Prosta spółka akcyjna to zupełnie nowy, nieznany dotąd polskiemu prawu rodzaj spółki prawa handlowego, wprowadzony do naszego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Pracę nad projektem prostej spółki akcyjnej trwały niemalże od początku kończącej się powoli...

17 sierpnia 201921 października 2019

Dopłaty do samochodów elektrycznych – projekt rozporządzenia

W połowie lipca Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do samochodów elektrycznych. Kto może otrzymać dopłatę i jakie trzeba spełnić warunki?

05 sierpnia 20195 sierpnia 2019

Ostatni moment na oświadczenie w sprawie niższych cen prądu

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej można wysyłać do sprzedawców prądu również pocztą – przypomina Ministerstwo Energii. Wnioski uprawniają do zachowania niższej ceny prądu przez cały 2019 rok.

029 lipca 20191 sierpnia 2019

Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Publikacja mec. Karola Drozdowskiego w serwisie eGospodarka.pl – Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

119 lipca 201922 lipca 2019
In RODO

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem ogólnym UE w sprawie ochrony danych osobowych, duża część administratorów danych osobowych musi prowadzić rejestr czynności przetwarzana danych osobowych.

118 lipca 201918 lipca 2019

Umowa o wykonanie strony internetowej

Umowa na wykonanie strony internetowej to podstawowa umowa w branży kreatywnej. Poznaj najważniejsze klauzule i zapisy.

215 lipca 201921 października 2019

Kolejny wyrok Sądu Najwyższego w sprawie kredytów frankowych

Sąd Najwyższy rozpoznał w dniu 9 maja 2019 roku skargę kasacyjną powodów (kredytobiorców) przeciwko bankowi. SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania (sygn. I CSK 242/18). Stan faktyczny: Powodowie w toku procesu (podczas którego wnosili zapłatę na ich rzecz od banku kwoty 76.825,22 zł wraz z ustawowymi odsetkami)...

012 lipca 201911 października 2019

Otwarcie postępowania upadłościowego a ochrona dłużnika przed egzekucją

Publikacja mec. Anety Jużak dla portalu Infor.pl. Otwarcie postępowania upadłościowego a ochrona dłużnika przed egzekucją.

14 lipca 201927 lipca 2020

Ustawa o dokumentach publicznych – do więzienia za kopiowanie dowodu?

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych za wykonanie kopii dowodu osobistego wprowadza ostre kary, z karę więzienia włącznie.

23 lipca 20193 lipca 2019

Zakazane kody PKD w spółce z o.o.

Artykuł wymienia zakazane kody PKD, czyli takie działalności, które są niedozwolone dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

125 czerwca 201925 czerwca 2019

Sprawozdania finansowe tylko przez internet

30 czerwca 2019 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

323 czerwca 201929 lipca 2019

Słownik pojęć startupowych

Przeglądowa lista skrótów i terminów związanych z marketingiem internetowym, prawem rynku PE/VC, startupami i nowymi technologiami, których nie wypada nie znać.

118 czerwca 201925 czerwca 2019

„Modelowy” wyrok Sądu Najwyższego dotyczący kredytów frankowych

W dniu 4 kwietnia 2019 r. Sąd Najwyższy wydał korzystny dla frankowiczów wyrok. Sprawa toczyła się pod sygnaturą III CSK 159/17. Stan faktyczny: W dniu 30 czerwca 2008 roku powodowie zawarli z bankiem umowę o kredyt hipoteczny na kwotę 368000 zł indeksowany do franka szwajcarskiego. Integralną częścią umowy, na podstawie jej § 1 ust. 2,...

011 czerwca 201911 października 2019
In RODO

Kto to jest administrator danych osobowych?

Pojęcie administratora danych osobowych oznacza: organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

39 czerwca 201925 czerwca 2019

Zarządzanie projektami w kancelarii prawnej

Na realizację usługi prawnej zakończonej sukcesem wpływa odpowiednia organizacja i podejście do codziennej pracy. Zarządzanie projektem prawnym w praktyce – szkolenie w Kolmers Legal.

112 maja 201922 lipca 2019

Obserwuj @kolmerslegal na Instagramie

Profil firmowy kancelarii Kolmers Legal na Instagramie jest już aktywny. Mamy pierwszych followersów.

214 kwietnia 201922 lipca 2019

Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o.

Absolutorium jest wyrazem akceptacji przez wspólników działań członków organów spółki podejmowanych w poprzednim roku obrotowym, jako zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zapisami umowy spółki (statutu), uchwałami wspólników, dobrymi obyczajami oraz szeroko pojętym interesem spółki.

326 listopada 20183 października 2019

Radca prawny po angielsku

Podczas obrad Krajowej Rady Radców Prawnych przyjęto uchwałęw sprawie angielskich nazw zawodu radcy prawnego, nazw samorządu radców prawnych oraz nazwy firmy, czyli „Kancelaria Radcy Prawnego”.

110 listopada 201822 lipca 2019

Upadłość konsumencka czy postępowanie komornicze

Postępowanie egzekucyjne i postępowanie upadłościowe to postępowania względem siebie rozłączne. W praktyce oznacza to tyle, że względem dłużnika może być prowadzone albo postępowanie upadłościowe albo postępowanie egzekucyjne.

12 listopada 201822 lipca 2019