Zarządzanie projektami w kancelarii prawnej

Zarządzanie projektami w kancelarii prawnej

W kancelarii prawnej każdy dzień to nowe wyzwanie. W codziennej pracy prawnika liczy się czas i dobra organizacja. Zwłaszcza jeśli rozlicza się z klientem w formie godzinowej. Dlatego też w nowoczesnych kancelariach prawniczych stosuje się metodologię zarządzania projektem prawnym.

Zarządzanie projektami to umiejętność, której nie zdobywa się niestety na studiach prawniczych. Nie zmienia to faktu, że w kancelariach jest ona po prostu niezbędna. Niewielkim projektem może być sprawa spadkowa, windykacja kilkunastu faktur, wystawionych na podstawie różnych umów lub rejestracja spółki wraz z oddziałem. Duże projekty to przykładowo oczywiście transakcje fuzji lub przejęć, due diligence czy negocjacje z inwestorem. Każdy z tych projektów, niezależnie od rozmiaru przechodzi przez kilka faz: inicjacja, planowanie, wykonywanie, monitorowanie, ukończenie. Błędy popełnione w poszczególnych fazach (szczególnie inicjacji i planowania) mszczą się nie tylko na przebiegu projektu ale na całej firmie.

W Kolmers Legal intensywnie wdrażamy zarządzanie projektami prawnymi – sposób obsługi spraw, które już od dłuższego czasu chcieliśmy na stałe wprowadzić w kancelarii. Wiadomo, na końcowy efekt realizowanej usługi prawnej wpływa przygotowanie, odpowiednia organizacja i codzienne podejście do pracy. Nasz nadrzędny cel to zawsze realizacja konkretnych założeń Klientów – a chcemy, by było coraz sprawniej i efektywniej. Aby jak najskuteczniej prowadzić powierzane nam sprawy, przez dwa intensywne dni 08.05 i 10.05, cały zespół Kolmers uczestniczył w warsztatach i ćwiczeniach z zakresu zarządzania projektami prawnymi.

Zagadnienia ze szkolenia:

Analiza ryzyka prawnego w projekcie

Skutecznie określanie celów i zarządzanie czasem projektu

Metody komunikacji w projekcie

Narzędzia usprawniające działania projektowe

Modele współpracy pomiędzy działami prawnymi

Nowe, nietypowe sprawy, skomplikowane negocjacje inwestycyjne czy wielowątkowe procesy sądowe. W Kolmers Legal zawsze staramy się perfekcyjnie panować nad organizacją pracy zespołu i kontrolować postępy prac. W trakcie szkolenia udoskonalaliśmy narzędzia z zakresu tworzenia harmonogramów, ćwiczyliśmy ograniczania ryzyka i optymalizowaliśmy zarządzanie czasem. Nie zabrakło także kwestii komunikacji w zespole i sposobu organizacji spotkań.