Ulga IPBox a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 2021 roku. Czy programiści rozliczający się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli skorzystać z ulgi IP BOX?

Czym różni się ryczałt od pozostałych form opodatkowania?

Podatnicy w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płacą podatek od przychodu, nie zaś od dochodu, jak w przypadku podatku liniowego, czy skali.

Podatnicy zatem nie mają możliwości rozliczenia kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Podatnicy stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mają prawo do odliczeń od przychodów składek ZUS zapłaconych w danym roku podatkowym na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, tak jak w przypadku opodatkowania dochodów według podatku liniowego lub skali. Dodatkowo podatnicy są obowiązani do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i przechowywania wszystkich dowodów zakupów. Poza ewidencją przychodów podatnicy są zobligowani do prowadzenia ewidencji środków trwałych.

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym dla przedsiębiorcy będącego  programistą

Z powyższej formy opodatkowania mają prawo skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Dotychczas liczba branż, która mogła wybrać zryczałtowany podatek dochodowy była ograniczona.

Zmiany, które weszły od stycznia 2021 r. wprowadziły możliwość obniżenia dotychczasowej stawki opodatkowania dla programistów z 17% na 15% od przychodów ewidencjonowanych, bowiem zmiany obejmują świadczenie usług:

  • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.), 
  • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), 
  • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), 
  • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), 
  • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Jednocześnie został zwiększony limit osiąganych przychodów, do których można skorzystać z ryczałtu (z 250 tys. EUR do 2 mln. EUR). W związku z tym od 2021 roku podatnik ma prawo skorzystać z ryczałtu, jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnik:

  • nie przekroczył 2 000 000 EUR przychodów z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie,
  • uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 EUR.

Ulga IP BOX a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wprowadzone od stycznia 2021 r. zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie przewidują możliwości skorzystania z ulgi IP BOX.

O tym czym jest ulga IP BOX, jakie warunki należy spełnić, by z niej skorzystać wspominaliśmy w artykule znajdującym się pod poniższym linkiem: https://kolmers.pl/ulga-ip-box-w-pytaniach-i-odpowiedziach/

Powyższe oznacza, że stosując formę opodatkowania w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie można skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5%.

Preferencja IP BOX jest zawarta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nadal nie występuje w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej konsekwencji preferencją IP BOX nie są objęte osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Należy pamiętać, że wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatnicy nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania IP BOX w wysokości 5% oraz odliczyć ulgi prorodzinnej (z wyjątkiem podatników, którzy dodatkowo osiągają inny dochód) na zasadach ogólnych.