Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o.
Wpis

Absolutorium dla członka zarządu spółki z o.o.

Absolutorium jest wyrazem akceptacji przez wspólników działań członków organów spółki podejmowanych w poprzednim roku obrotowym, jako zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zapisami umowy spółki (statutu), uchwałami wspólników, dobrymi obyczajami oraz szeroko pojętym interesem spółki.