Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Co grozi przedsiębiorcy za niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie?

Przedsiębiorcy ujawnieni w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w szczególności przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają obowiązek przekazać w ustawowych terminach w formie elektronicznej (e-sprawozdanie) do Repozytorium Dokumentów Finansowych roczne sprawozdania finansowe. Podmiot, który nie dopełnił tego obowiązku w terminie podlega karze grzywny albo ograniczeniu wolności. Dodatkowo sąd rejestrowy może wszcząć wobec spółki, która nie złożyła dokumentacji finansowej w terminie postępowanie przymuszające. Efektem tego postępowania może być nałożenie na członka zarządu spółki grzywny przewidzianej przepisami postępowania, cywilnego.

Jakie przepisy przewidują kary dla spóźnionych przedsiębiorców, a także jak w praktyce sądowej wyglądają sankcje dla przedsiębiorców dla serwisu eGospodarka.pl omówił aplikant adwokacki Karol Drozdowski.

Link do pełnej wersji artykułu znajduje się tutaj