Ostatni moment na oświadczenie w sprawie niższych cen prądu

Ostatni moment na oświadczenie w sprawie niższych cen prądu

Mija termin składania tzw. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej

Już tylko do poniedziałku 29 lipca przedsiębiorcy mają czas, by złożyć oświadczenie o chęci korzystania z niższych stawek za energię elektryczną. Wszystko za sprawą ustawy zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Zużycie prądu po zeszłorocznych stawkach rozliczone będzie tylko do końca czerwca. Od lipca niższe stawki zachowają automatycznie jedynie odbiorcy prywatni. Mikro- i małe przedsiębiorstwa, a także m.in. szpitale i wybrane instytucje samorządowe muszą (jeśli chcą zachować niższe ceny energii elektrycznej) złożyć swoim sprzedawcom energii oświadczenia, w których potwierdzą, że przysługują im państwowe dotacje do rachunków także w następnym półroczu. Jest bowiem grupa firm, która takich dotacji nie może już otrzymać (powyżej 50 pracowników i powyżej 10 milionów euro obrotu rocznego), a firmy energetyczne nie mają możliwości i odpowiednich narzędzi, aby zweryfikować kto nie jest uprawniony do ulgi. Jeżeli uprawnieni, czyli mikro i mali przedsiębiorcy nie złożą oświadczeń, od 1 lipca zapłacą nawet o kilkadziesiąt procent wyższe rachunki za prąd.

Pomimo oferowanej ulgi, duża część uprawnionych przedsiębiorców może doświadczyć wzrostu cen prądu. Problemem może okazać się bowiem czas, bo ostateczny termin, na który wskazuje znowelizowana ustawa przypada na sobotę 27 lipca 2019 roku. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 115

„Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”

Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy mają podpisane umowy z dostawcami energii elektrycznej, do poniedziałku (29.07.2019) powinni złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Utrudnieniem jest fakt, że niestety oświadczenia takie muszą mieć formę pisemną (lub zawierać podpis elektroniczny kwalifikowany).

Kto może skorzystać

Zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. mają odbiorcy końcowi z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Jak złożyć „Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej”?

Pismo należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego, od którego firma kupuje prąd. Wzór oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej można z reguły znaleźć na stronach internetowych dostawców energii lub w załącznikach do znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) na stronie Kancelarii Sejmu.

Ministerstwo Energii wydało komunikat, że w związku z dużym zainteresowaniem punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy. W komunikacie można także przeczytać, że oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego.

edycja 01.08.2019 - termin składania oświadczeń przesunięty do 13 sierpnia 2019 roku

Jak poinformował minister energii, Krzysztof Tchórzewski podczas briefingu prasowego dotyczącego oświadczeń do ustawy o cenach prądu Sejm przyjął poprawkę do ustawy wydłużającą termin składania oświadczeń o rekompensatach cen energii. Dzisiaj zajmie się nią Senat. Wszystko wskazuje, że poprawka zostanie przyjęta.