Kompetencje, zaangażowanie i umiejętność samodzielnego, pro-klienckiego myślenia są przez nas najbardziej cenione u kandydatów. Ludzie, którzy pracują w Kolmers Legal, stanowią o jakości obsługi Klientów, stąd też szczególną wagę przywiązujemy do procesu rekrutacji nowych pracowników.

Stawiamy na najlepszych i z najlepszymi pracujemy. Ogromne znaczenie ma dla nas odpowiedni dobór współpracowników. Zawsze poszukujemy osób, które poza zawodowym przygotowaniem i praktycznym doświadczeniem, posiadają swoje indywidualne cechy jak zaangażowanie, przejawiają inicjatywę czy chęć rozwoju zawodowego – nie tylko w zakresie wiedzy prawniczej, ale także kompetencji miękkich.

Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z doświadczonymi specjalistami z zakresu prawa i biznesu, jak i z młodymi, ambitnymi osobami, które pragną zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe i uczyć się od praktyków.

Aktualne rekrutacje

Aplikant radcowski/adwokacki:

Od Kandydatki / Kandydata oczekujemy:

 • statusu aplikanta adwokackiego / radcowskiego;
 • dobrej znajomości prawa handlowego, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;
 • doświadczenia (min. 1 rok) w pracy w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym spółki;
 • praktycznego doświadczenia w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych oraz pism procesowych;
 • biegłej znajomości języka angielskiego, w tym prawniczego;
 • zaangażowania w pracę,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • samodzielności w pracy.

 

Opis stanowiska:

 • bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii, w szczególności przygotowywanie porad, opinii prawnych, projektów umów i pism procesowych pod nadzorem starszych prawników;
 • przeprowadzanie procesów związanych ze spółkami handlowymi i rejestracją zmian w KRS;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • uczestnictwo w negocjacjach biznesowych;
 • bieżący kontakt z klientami w zakresie powierzonych do obsługi spraw.

 

Oferujemy:

 • przyjazną i partnerską atmosferę;
 • współpracę w systemie dopasowanym do możliwości aplikanta – uwzględniającym konieczność uczestniczenia w zajęciach i egzaminach na aplikacji;
 • zdobycie doświadczenia i uczestnictwo w skomplikowanych i ambitnych projektach;
 • szkolenia z języka angielskiego i umiejętności miękkich;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • pracę w godzinach 9-17,
 • praca w systemie częściowo zdalnym,
 • możliwość rozwoju w różnych dziedzinach prawa – szeroki wachlarz prowadzonych spraw, a także możliwość zdobycia doświadczenia procesowego,
 • możliwość objęcia patronatem,
 • uczestnictwo w targach i imprezach branżowych;
 • pomoc w rozwoju marki osobistej;
 • wyjścia integracyjne;
 • zaangażowanie i wsparcie pozostałych członków zespołu.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prześlij nam swoją aplikację (co najmniej CV) na adres rekrutacja@kolmers.pl

Praktykant/Praktykantka:

Od Kandydatki / Kandydata oczekujemy:

 • statusu studenta lub absolwenta studiów prawniczych (minimum 3. rok studiów);
 • dyspozycyjności w wymiarze minimum 3 dni w tygodniu;
 • znajomości prawa handlowego, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;
 • zaangażowania w pracę oraz chęci podnoszenia kompetencji;
 • znajomości języka angielskiego, w tym prawniczego;
 • umiejętności analitycznego myślenia.

Opis stanowiska:

 • bieżące wsparcie prawników Kancelarii w obsłudze klientów Kancelarii, w szczególności przygotowywanie projektów pism, umów, porad, opinii prawnych, analiz prawnych;
 • kontakt z sądami, urzędami i innymi stronami postępowań;
 • kontakt z klientami w zakresie powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • płatne praktyki uwzględniające dyspozycyjność kandydata;
 • przyjazną i partnerską atmosferę;
 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w kilkunastoosobowym zespole specjalistów z różnych dziedzin prawa;
 • szkolenia z języka angielskiego i umiejętności miękkich;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • pracę w godzinach 9-17,
 • praca w systemie częściowo zdalnym,
 • wyjścia integracyjne;
 • zaangażowanie i wsparcie pozostałych członków zespołu.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, prześlij nam swoją aplikację (co najmniej CV) na adres rekrutacja@kolmers.pl

Procedura rekrutacji

Zależnie od stanowiska, poszczególne procesy rekrutacji mogą się od siebie nieznacznie różnić, jednak zazwyczaj procedura weryfikacji kompetencji i umiejętności kandydatów wygląda w Kolmers Legal następująco:   

Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację dokonują wstępnej analizy i selekcji otrzymanych dokumentów aplikacyjnych, na podstawie której zapraszają wybranych kandydatów do pierwszego etapu postępowania.

Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi Kandydatami, (czasem wstępnie weryfikujemy informacje zawarte w CV) i ustalamy termin spotkania dogodny dla obu stron.

Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której pytamy o doświadczenia zawodowe, wykształcenie, motywacje oraz kompetencje. Podczas każdego ze spotkań sprawdzamy nie tylko wiedzę praktyczną, niezbędną do pracy w Kancelarii, ale również umiejętności interpersonalne i sposób myślenia kandydata.

W przypadku bardziej złożonych procesów rekrutacyjnych, o wyższym stopniu oczekiwań lub w innych uzasadnionych przypadkach, w celu weryfikacji wiedzy oraz umiejętności kandydatów może zostać przeprowadzony test wiedzy lub praktyczny sprawdzian umiejętności. Może on przybrać formę ustną lub pisemną, a w zależności od okoliczności może być stosowany także na późniejszym etapie rekrutacji.

Wybrani w trakcie pierwszego etapu rozmów kandydaci zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu, którym jest bezpośrednia rozmowa z przełożonym (Partnerem lub osobą koordynującą pracę danego działu / praktyki). Rozmowa może odbywać się w języku angielskim.

Ostateczne porównanie profili kandydatów, analiza przebiegu rozmów i wybór kandydata. Po zakończonym etapie rozmów kwalifikacyjnych, każdy kandydat biorący w nich udział otrzymuje informację o decyzji, bez względu na ostateczny wynik.

Pierwszego dnia pracy nowy pracownik jest oprowadzany po kancelarii oraz ma okazję poznać osoby, z którymi od tej pory będzie współpracował. Przekazujemy najważniejsze informacje organizacyjne, które ułatwią poruszanie się po firmie. Przedstawiamy zasady współpracy oraz dobre praktyki, a także zapisujemy datę urodzin, żeby w odpowiednim momencie wspólnie odśpiewać „sto lat”.

Wskazówki rekrutacyjne

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne

przygotuj CV na konkretne stanowisko

wpisz konkretne daty zatrudnienia, uzyskania wykształcenia i koniecznie napisz o swoich zadaniach / doświadczeniach / obowiązkach

dodaj informacje o swoich umiejętnościach, odbytych kursach i przebytych szkoleniach

Przygotowanie do rozmowy

Przygotowanie do rozmowy

przygotuj charakterystykę typowych zadań i obowiązków w poprzednich miejscach pracy

przypomnij sobie przeprowadzone projekty i ciekawe sprawy

przygotuj się do rozmowy w odniesieniu do wymagań i przykładowych zadań wymienionych w ogłoszeniu

Przed rozmową

Przed rozmową

potwierdzamy datę i miejsce spotkania

potwierdzamy szacowaną długość spotkania

potwierdzamy dane kontaktowe 

sugerujemy sprawdzić wskazówki dojazdu

dostosować czas dojazdu do nieprzewidywalnych warszawskich korków

Podczas rozmowy zawsze pytamy

Podczas rozmowy zawsze pytamy

jakie są Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe

jakie masz oczekiwania związane z pracą w nowym miejscu

w jakim terminie możesz rozpocząć pracę

czy chcesz dowiedzieć się czegoś od nas

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, do aplikacji należy koniecznie dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez KOLMERS LEGAL Kolanowski Stanik sp.k. z siedzibą w Warszawie w celu wzięcia udziału w aktualnym procesie rekrutacyjnym.”  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dołącz do nas
rekrutacja@kolmers.pl

W ramach procesów rekrutacyjnych Kancelaria KOLMERS Legal oczekuje przekazywania danych osobowych (np. w CV lub liście motywacyjnym) jedynie w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

W związku z tym nie należy przekazywać informacji w szerszym zakresie.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny/CV zawierający/zawierające informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO1,
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię KOLMERS Legal proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez KOLMERS Legal przez okres najbliższych 6miesięcy2.

Wyrażam zgodę1 na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez spółkę działającą pod firmą KOLMERS Legal Kolanowski Stanik sp.k. przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

……………………………………………….

Podpis kandydata

 

Wyrażam zgodę2 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach przez Kancelarię KOLMERS Legal Kolanowski Stanik sp. k.

– wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

……………………………………………….

Podpis kandydata

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest spółka działająca pod firmą KOLMERS Legal Kolanowski Stanik sp.k. (02-508), ul. Puławska 39 lok. 40 („Kancelaria KOLMERS Legal”).

Kontakt do Administratora:

 1. e-mail: biuro@kolmers.pl
 2. telefon: 22 250 08 99

Cel i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (zarówno w przypadku gdy preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę, czy umowa cywilnoprawna)[2], natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody[3], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Kancelaria KOLMERS Legal przetwarza Państwa dane również w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydata lub kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora[4]. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy; w celu ustalenia lub dochodzenia przez administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Kancelarii KOLMERS Legal – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora[5].

Kancelaria KOLMERS Legal przetwarza również Państwa dane osobowe w celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności przyszłego kandydata/kandydatki oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy), jak również w celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora[6].

Kancelaria KOLMERS Legal będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[7], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[8], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

[2] art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

[3] art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[4] art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

[5] art.6 ust. 1 lit. f RODO;

[6] art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

[7] art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

[8] art. 9 ust. 2 lit. a RODO;