Reprezentujemy firmy - pracujemy z ludźmi

Kancelaria prawna dla biznesu

01. Nasz zespół, czyli Twój zespół

Istotna część naszej misji skupia się na przyciąganiu, rozwijaniu, motywowaniu i zatrzymywaniu wyjątkowych ludzi. Mamy różne dziedziny specjalizacji, zainteresowania i kompetencje. Łączy nas jednak pasja do prawa i rozwoju biznesu, dzięki którym możemy podejmować coraz ambitniejsze wyzwania. Efektem są innowacyjne rozwiązania i zaangażowanie w sukces klientów, ułatwiające codzienne funkcjonowanie.

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

02. Nasze specjalizacje czyli Twoje zabezpieczenie

Siłą naszej Kancelarii jest specjalizacja. Świadcząc usługi prawne, swoje działania dostosowujemy do obsługiwanej branży i specyfiki obrotu gospodarczego. Oferując kompleksową obsługę prawną i doradztwo strategiczne w ramach poszczególnych obszarów praktyki Kolmers Legal uzupełniamy naszą ofertę o audyt prawny, ryzyko regulacyjne, doradztwo biznesowe, monitoring procesowy i konsulting prawny.

POZNAJ NASZE SPECJALIZACJE

03. Twoja kariera, czyli nasze rekrutacje

Budujemy przewagę konkurencyjną nie tylko dostarczając profesjonalne usługi prawne, ale również zatrudniając nietuzinkowych ludzi i dbając o ich zawodowy oraz osobisty rozwój. Kultura naszej organizacji wyrasta z oparcia o zarządzanie projektowe, specjalizację prawniczą nastawioną pro biznesowo i z doświadczenia wszystkich pokrewnych i wspierających nas działów. Uczymy się od siebie nawzajem, wzajemnie się motywujemy do działania i stawiamy ciągle nowe i ciągle coraz bardziej ambitne cele.

DOWIEDZ SIĘ JAK REKRUTUJEMY

Kolmers Legal to butikowa, wyspecjalizowana kancelaria, która zapewnia kompleksowe usługi prawne i doradztwo strategiczne. Od początku istnienia firmy, nasza działalność skupia się na bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w sprawach korporacyjnych, obsłudze spółek, doradztwie w procesach inwestycyjnych, prowadzenia skomplikowanych sporów sądowych i postępowań karnych oraz realizacji projektów na niepublicznym rynku kapitałowym współpracując ze start-upami, funduszami Seed oraz Venture Capital i prywatnymi inwestorami. W szerokim ujęciu, świadczone przez naszą kancelarię usługi obejmują strategiczne doradztwo integrujące problematykę prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego z codziennym prowadzeniem przedsiębiorstwa.

patrick-tomasso-89367-unsplash

Nasz typowy czas reakcji na nowe zapytania jest w większości przypadków natychmiastowy i nie trwa dłużej niż 48 godzin (dwa dni robocze), a w sprawach pilnych odpowiadamy od razu. Jest to możliwe dzięki dedykowanym do obsługi prawnikom i stojącym za nimi zespole. Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, wskazujemy realistyczny termin jej rozpatrzenia, a ta informacja zwrotna również pojawi się z naszej strony natychmiast po otrzymaniu takiego zapytania. Skupiamy się na zapobieganiu zamiast na leczeniu: dla naszych stałych klientów przewidujemy potencjalne ryzyka, które mogą napotkać i podejmujemy niezbędne działania w celu ich zneutralizowania, zanim staną się zagrożeniem dla ich biznesu.

Po otrzymaniu nowego zlecenia, najczęściej rozpoczynamy współpracę od spotkania z członkami zespołu klienta w celu określenia oczekiwań co do celów biznesowych, zasad raportowania, standardów korporacyjnych, reguł postępowania i wzajemnej współpracy. Na tym etapie stworzymy też dedykowany do obsługi zespół doświadczonych prawników. Przepływ pracy jest zawsze koordynowany i kontrolowany na poziomie minimum Senior Associate – wykwalifikowanego adwokata / radcy prawnego z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym i / lub 5-letnim doświadczeniem w pracy w naszej kancelarii. Ponadto, w przypadku stałej obsługi, zespół dedykowany do obsługi klienta jest dodatkowo powiększany o prawnika, który czasowo przejmuje prowadzenie sprawy w przypadku urlopów i innych nieobecności w pracy, bez szkody dla klienta.

Jeśli wykonanie prac jest rozliczane na podstawie stawek godzinowych, następuje z dokładnością do 1/10 godziny, czyli najmniejsza jednostka podlegająca rozliczeniu wynosi 6 minut. Faktury i raporty zawierające szczegółowe zestawienie i opis czynności w ramach wykonywanych zleceń są dostarczane w ujęciu miesięcznym lub tygodniowym, wedle życzenia klienta.

W każdym przypadku, w którym nie ustalono wynagrodzenia stałego, zawsze staramy się przygotować oszacowanie kwoty ryczałtowej dla danego zlecenia, aby klienci byli świadomi potencjalnego kosztu naszej pracy. W większości przypadków, po pierwszym kwartale naszej współpracy z klientem rozliczanym metodą godzinową, jesteśmy w stanie oszacować stały miesięczny ryczałt pokrywający standardową ilość godzin pracy na jego rzecz.

Rozwiązania dla biznesu

Dostarczamy Klientom praktyczne i dopasowane do potrzeb rozwiązania, które mają umożliwić osiągnięcie celów biznesowych zamiast analiz teoretycznych. Oferujemy nie tylko świadczenie konkretnej usługi, ale stawiamy na kompleksowy serwis prawny.  Chcemy zapewnić naszym Klientom nie tylko najwyższy standard i profesjonalną jakość, ale prawdziwe i pełne zrozumienie oczekiwań i potrzeb biznesowych. Doskonale sprawdzamy się w zadaniach projektowych, które rozpoczynamy od precyzyjnego określenia celu i ustalenia oczekiwanego przez klienta efektu biznesowego.

Pragniemy być Kancelarią nowoczesną, rozpoznawalną i kojarzoną z wiedzą, skutecznością i szybkością reakcji. Te zasady działania przyświecają wszystkim członkom kilkunastoosobowego zespołu prawników, wśród których są radcowie prawni, adwokaci, doradcy restrukturyzacyjni, specjaliści z zakresu finansów, aplikanci i niezależni eksperci.

Po zakończeniu świadczenia usług, dokumenty otrzymane od klienta i / lub przygotowane przez Kolmers, będą archiwizowane w bezpieczny sposób przez okres 5 lat od daty wystawienia ostatniej faktury. Po tym terminie będziemy mieli prawo zniszczyć zarchiwizowane dokumenty w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Na żądanie klienta zwracamy wszystkie dokumenty otrzymane w związku ze świadczeniem usług.

Zgodnie z najwyższym standardem jakości obsługi, a także w oparciu o zapisy zawarte w ustawie Prawo o adwokaturze, ustawie o radcach prawnych oraz w kodeksach etycznych – Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, kancelaria Kolmers Legal zobowiązuje się nie przekazywać ani nie ujawniać bez każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody żadnych Informacji Poufnych otrzymanych od klienta, związanych z jego działalnością, zarówno w sprawach objętych zleceniem, jak i wszelkimi innymi informacjami, które kancelaria otrzyma podczas realizacji umowy w okresie jej obowiązywania i później. Wszelkie dane osobowe lub biznesowe otrzymane od Klienta lub jego pracowników mogą być przetwarzane przez Kolmers Legal tylko w celu realizacji zlecenia.

Nasi specjaliści mogą pracować również na miejscu w siedzibie klienta. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w przypadku modelu team extension, który służy do uzupełniania wakatów w zespole klienta, a także w projektach, które wymagają ścisłej, codziennej współpracy między zespołem a klientem. Delegowany prawnik może świadczyć usługi prawne w wybranych dniach lub godzinach, w zależności od oczekiwań. Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie, w zależności od zakresu pracy oraz wymaganego poziomu doświadczenia prawnika.

Our Attorneys

Real Specialist

Pracą poszczególnych działów kierują:

To ich wiedza, doświadczenie i zróżnicowanie specjalizacji, a przede wszystkim codzienne zaangażowanie tworzą wartość Kolmers Legal. 

FB-IMG_9197

Piotr Kolanowski

Partner | Radca prawny | Doradca restrukturyzacyjny

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, obsługi spółek oraz procesów restrukturyzacyjnych.

TV-IMG_6628

Mariusz Stanik

Adwokat | Doradca restrukturyzacyjny

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, uznany specjalista w zakresie prawa handlowego.

ilona świderska-ćwik

Ilona Świderska-Ćwik

Radca prawny

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz polubownego rozwiązywania sporów.

Poznaj nasze wiodące specjalizacje

Latest News

Articles and Press