Ilona Świderska-Ćwik

Partner, radca prawny

Partner, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, słuchacz studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego na kierunku Prawo podatkowe. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz polubownego rozwiązywania sporów. W Kolmers Legal odpowiedzialna za obsługę Klientów z zagadnień prawa procesowego (w tym spraw windykacyjnych), obsługi korporacyjnej i prawa podatkowego, a także zajmuje się prowadzeniem skomplikowanych roszczeń o  odszkodowania majątkowe za szkody wyrządzone m.in. niewykonaniem umowy, czynem niedozwolonym lub działaniami nieuczciwej konkurencji.

Kontakt do Ilony:

Ilona Świderska-Ćwikkolmers.pl+48 502 235 735
ul. Puławska 39 lok. 4002-508 Warszawa

Główne specjalizacje Ilony:

RODO

Oferta RODO: audyt zgodności z RODO, ocena skutków przetwarzania (DPIA/PIA), analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji RODO, kompleksowe wdrożenie zgodności z przepisami, szkolenia dla pracowników.

Spory wspólników

Konflikty wspólników, sprzedaż udziałów, uprawnienia udziałowca mniejszościowego. Spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach. Obrona przed wrogimi przejęciami.

Kredyty frankowe

Prowadzimy sprawy roszczeń związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Dochodzimy w procesach sądowych zwrotów od banków nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul, doprowadzamy do przewalutowania kredytów frankowych bądź ich unieważnienia.

Spory sądowe

Spory sądowe i arbitrażowe. Postępowania negocjacyjne. Windykacja należności. Reprezentacja podczas procesu. Długofalowe strategie działań i zaplanowane taktyki procesowe.