Spory sądowe

Spory sądowe

Praktyka sporów sądowych

Doradzamy oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przedsądowych, podczas negocjacji, mediacji i arbitrażu, w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych z zakresu prawa cywilnego, w tym także postępowań gospodarczych, upadłościowych i naprawczych. Duży nacisk kładziemy na etap przedsądowy, który często pozwala na skuteczne i efektywne rozwiązanie sporu Klienta, bez konieczności wikłania się w długoletnie i kosztowne postępowanie przed sądem. Przeprowadzamy pogłębioną analizę stanu faktycznego oraz – gdy tylko jest to możliwe – wskazujemy alternatywne metody rozwiązania sporu, takie jak negocjacje lub postępowania polubowne.

Prawnicy z Departamentu procesowego Kancelarii Kolmers reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych z niemal każdej dziedziny prawa, zarówno w sporach cywilnych, gospodarczych, jak i zakresu prawa administracyjnego czy prawa pracy. W trakcie kilkunastoletniej praktyki mieliśmy wielokrotnie okazję reprezentować  klientów w sporach z zakresu m.in. prawa handlowego, działań noszących znamiona nieuczciwej konkurencji, naruszeń prawa autorskiego czy postępowań windykacyjnych. Kolmers Legal posiada także bogate doświadczenie procesowe w sporach wewnętrznych w spółkach między wspólnikami (z uwzględnieniem sporów, których stroną jest były wspólnik) oraz spraw windykacyjnych. Sporządzamy przedsądowe wezwania do zapłaty, prowadzimy negocjacje z dłużnikami, przygotowujemy porozumienia i ugody oraz nadzorujemy ich realizację. Reprezentujemy Klientów w procesie odzyskiwania wierzytelności na drodze sądowej w pełnym zakresie, prowadząc sprawy egzekucyjne i postępowania zabezpieczające.

Reprezentujemy naszych klientów m.in.:

  • postępowaniach sądowych cywilnych i gospodarczych, w tym również przed Sądem Najwyższym,
  • postępowaniach arbitrażowych, m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie,
  • postępowaniach administracyjnych i podatkowych, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • postępowaniach przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy,
  • postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
  • postępowaniach egzekucyjnych,
  • postępowaniach karnych skarbowych,
  • europejskich postępowaniach nakazowych,
  • elektronicznych postępowaniach upominawczych,
  • postępowaniach negocjacyjnych i mediacyjnych.