Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Kolmers Legal świadczy usługi w zakresie prawa gospodarczego / bieżącej obsługi korporacyjnej.  Kancelaria zapewnia pomoc prawną i wsparcie zarówno rozpoczynającym swoją przygodę z prowadzeniem działalności gospodarczej jak i rozwiniętym już biznesom. Zasadą działania Kolmers jest postępować jak prawdziwy partner w biznesie. Szerokie spektrum doświadczenia i praktycznej wiedzy pozwala nam wspierać naszych klientów nie tylko w zakresie bieżącej pomocy prawnej, lecz również przy budowaniu długofalowej wizji i strategii rozwoju przedsiębiorstw. Działamy kompleksowo, świadcząc usługi doradcze w zakresie początkowej organizacji i rozbudowy funkcjonowania spółek kapitałowych. Zapewniamy opiekę prawną na etapie bieżącego funkcjonowania. Wspomagamy klientów w procesach restrukturyzacji.

Nasi prawnicy i eksperci świadcząc usługi prawne, występując w wielu rolach, od bieżącej reprezentacji prawnej, poprzez działalność jako mentorzy w inkubatorach przedsiębiorczości, a także przy pełnieniu funkcji negocjatorów i doradców restrukturyzacyjnych. Kancelaria zapewnia ponadto szeroko pojęte usługi compliance, m.in. w zakresie zasad ładu korporacyjnego, regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw czy ogólnego prawa handlowego. Prowadzimy obsługę na każdym etapie funkcjonowania spółek, a także innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

 • Opracowywanie umów, statutów oraz regulacji wewnętrznych spółek (m.in. regulaminy i procedury);
 • Prawo spółek – tworzenie, łączenie, podział, przekształcanie i likwidacja spółek, a także obsługa prawna ich organów;
 • Obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji;
 • Wsparcie prawne w negocjacjach biznesowo-handlowych oraz związanych z finansowaniami;
 • Usługi na rzecz wspólników spółek, w szczególności przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami;
 • Pomoc i obsługa w zakresie prawa zamówień publicznych;
 • Opracowywanie projektów uchwał organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/zgromadzenia akcjonariuszy) oraz reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy;
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów i kontraktów w zakresie działalności gospodarczej, w szczególności umowy o współpracy, handlowych, inwestycyjnych, finansowych;
 • Obsługa procesu sprzedaży majątku przedsiębiorstwa, również pod kątem aportów obejmujących prawa własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty, oprogramowanie komputerowe, bazy danych, know-how etc.);
 • Przeprowadzanie procesów due dilligence i audytów wewnętrznych;
 • Wsparcie w zakresie transakcji i projektów inwestycyjnych, w tym wsparcie koncepcyjne w zakresie struktury projektowanej transakcji i jej projektowanego przebiegu oraz zabezpieczanie transakcji, w tym w szczególności zabezpieczanie płatności kontrahentów;
 • Reprezentacja w sporach sądowych, reprezentowanie spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego;