Private lawyer

Private lawyer

Private lawyer

Usługa Private Lawyer to dedykowana, szyta na miarę propozycja wsparcia prawnego dla klientów indywidualnych oraz małych firm rodzinnych. W ramach takiej obsługi, Kolmers Legal oferuje klientowi indywidualnemu kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich sferach jego życia – prywatnego, rodzinnego i zawodowego.

Dzięki połączeniu wiedzy i codziennej praktyki w zakresie prawa karnego, prawa podatkowego, prawa prywatnego, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego i spadkowego możemy zaproponować klientom efektywne rozwiązania związane z planowaniem majątkowym, zarządzaniem majątkiem prywatnym i rodzinnym, planowaniem inwestycji oraz z działalnością firm rodzinnych.
Usługa jest przede wszystkim adresowana do osób o ustabilizowanej sytuacji finansowej – menedżerów średniego i wysokiego szczebla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, członków zarządów i rad nadzorczych, właścicieli firm, właścicieli gruntów i nieruchomości, wysokich urzędników administracji państwowej, artystów i innych osób publicznych.

W ramach praktyki Private Lawyer na rzecz naszych klientów:

  • Uczestniczymy w rozwiązywaniu sporów spadkowych oraz doradzamy w kwestiach prawnych i podatkowych związanych z dziedziczeniem, zachowkiem oraz testamentami;
  • Doradzamy od strony prawnej i podatkowej przy inwestycjach w dobra luksusowe takie jak samoloty, jachty, nieruchomości, samochody, dzieła sztuki;
  • Reprezentujemy członków zarządu i organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną za działalność spółki;
  • Obsługujemy top management w zakresie prawa pracy. Negocjujemy kontrakty menedżerskie, oferujemy wsparcie prawne dla osób z top managementu w zakresie umów o pracę, porozumień w sprawie wynagrodzeń lub odpraw, planów opcji na akcje lub przy wykupach menedżerskich;
  • Reprezentujemy w sporach podatkowych i karnych związanych z nieujawnionymi strukturami majątkowymi oraz nieujawnionymi źródłami dochodu;
  • Występujemy jako obrońcy podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze);
  • Doradzamy w kwestiach prawnych dotyczących ochrony wizerunku, w tym w sprawach o zniesławienie, naruszenie dobrego imienia, nękanie i stalking, naruszenie zasad poufności, naruszenie miru domowego i innych zagrożeniach dóbr osobistych;
  • Pomagamy w sprawach rodzinnych – wspieramy klientów we wszelkich kwestiach prawnych związanych z rozwodem, opieką nad dziećmi, podziałem majątku, alimentami czy dochodzeniem roszczeń majątkowych;
  • Przygotowujemy i opracowujemy małżeńskie umowy majątkowe, intercyzy oraz negocjujemy ugody pozasądowe;
  • Przygotowujemy wnioski o polską wizę lub zezwolenie na pobyt, przygotowujemy wnioski o zezwolenie na podjęcie pracy w Polsce. Wspieramy od strony formalno-prawnej procedury zasiadania obcokrajowców w organach spółek.