Elektromobilność

Elektromobilność

Elektromobilność

W Kolmers Legal stawiamy na nowoczesność i przyszłościowe rozwiązania. Z uwagą śledzimy rynek e-mobility. Elektromobilność czy – nawet szerzej – wykorzystanie paliw alternatywnych budzi żywe zainteresowanie od dłuższego czasu. Od 22 lutego 2018 r. zaczęła obowiązywać długo oczekiwana ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Zarówno Polska jak i Europa stają obecnie w obliczu wielkiego wyzwania, jakie niesie ze sobą elektryfikacja sektora motoryzacyjnego i małych pojazdów elektrycznych. By stworzyć silny, konkurencyjny, zelektryfikowany przemysł motoryzacyjny i sektor usług emobility polscy legislatorzy opracowali ustawę o elektromobilności, której celem jest promocja i popularyzacja samochodów elektrycznych oraz zasad zrównoważonego transportu.
W ramach specjalizacji przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań i działań z zakresu R&D oraz komercjalizacji nowych produktów, rozwijamy praktykę obsługi prawnej sektora elektromobilności. Kancelaria Kolmers Legal posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów dostarczających na polski rynek usługi ładowania samochodów elektrycznych oraz zajmujących się budową stacji szybkiego i wolnego ładowania dla takich pojazdów.

Usługi prawne dla elektromobilności:

  • Obsługa prawna projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej, w tym obsługa prawna procesu inwestycyjnego;
  • Opiniowanie i nadzór prawny inwestycji projektowania, wykonania i utrzymywania infrastruktury energetycznej;
  • Opiniowanie i negocjowanie umów zakupu i instalacji urządzeń wytwarzających i magazynujących energię oraz stacji ładowania;
  • Doradztwo prawne w kwestiach związanych z wymogami dotyczącymi realizacji inwestycji stacji ładowania i magazynów energii;
  • Opiniowanie i negocjowanie umów budowy stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych;
  • Tworzenie i opiniowanie regulaminów korzystania z urządzeń ładujących małe pojazdy elektryczne oraz samochody elektryczne;
  • Kompleksowa obsługa prawna inwestycji inteligentnych systemów zarządzania energią;
  • Tworzenie i opiniowanie umów zlecenia na naprawę lub modernizację ogólnodostępnych stacji ładowania.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2018 poz. 317) zakłada promocję i popularyzację samochodów (a także innych pojazdów) elektrycznych oraz zasad zrównoważonego transportu. Ustawa wyznacza też pewne kierunki rozwoju technologii na rynku emobility na przyszłość, a także – dzięki pewnym rozwiązaniom – ma zachęcać kierowców do zakupu pojazdów elektrycznych.

Nowe regulacje mają wpływać na rozwój elektromobilności oraz jej praktyczne zastosowanie w polskim transporcie – zarówno tym prywatnym jak i publicznym. Ustawodawca zdając sobie sprawę, że kluczem będzie (przede wszystkim w pierwszych latach) rozwój infrastruktury, art. 60 ust. 1 ustawy określa minimalną liczbę punktów ładowania, które mają zostać zainstalowane w gminach do 31 grudnia 2020 roku. Chodzi o 6 tys. standardowych punktów ładowania, 400 punktów ładowania energią elektryczną o dużej mocy oraz 70 stacji tankowania sprężonego gazu cieplnego.

Ustawa określa, że ogólnopolski plan lokalizowania tego typu punktów przygotuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas tworzenia siatki ładowarek powinna ona wziąć pod uwagę szereg czynników, jak chociażby położenie blisko dużych aglomeracji miejskich i umiejscowienie na trasie europejskich korytarzy transportowych. Na koniec maja 2019 roku w Polsce funkcjonowały jak na razie 694 stacje ładowania pojazdów elektrycznych (1 259 punktów), w tym najwięcej w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych to nie tylko zmiany dla samorządów i biznesu. To także szereg udogodnień dla właścicieli pojazdów elektrycznych. Podstawową i największą korzyścią jest zniesienie podatku akcyzowego dla samochodów elektrycznych i wodorowych (samochody hybrydowe także zyskały zwolnienie z akcyzy, ale z ograniczeniem do 1 stycznia 2021 roku). Ustawa przewiduje również tworzenie specjalnych stref darmowego parkowania dla pojazdów korzystających z energii elektrycznej oraz daje im możliwość nieodpłatnego wjazdu do tzw. stref czystego transportu.