Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

Kredyty we frankach szwajcarskich

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z bankami w zakresie kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich. Dochodzimy w procesach sądowych zwrotów od banków kwot nadpłaconych z uwagi na klauzule abuzywne/niedozwolone stosowane w umowach kredytowych, doprowadzamy do przewalutowania kredytów na złotówki lub do ich unieważnienia, w zależności od konkretnej sytuacji danego klienta. Najczęściej najbardziej korzystnym dla Klienta rozstrzygnięciem w sprawie o kredyt frankowy jest uznanie, że klauzula umowna zawierająca zapis o obcej walucie jest abuzywna / niedozwolona, w konsekwencji czego kredyt taki od samego początku jest uznawany za kredyt złotówkowy (przy utrzymaniu korzystnego dla klientów oprocentowania w LIBOR).

Roszczenia Kredytobiorców co do nadpłaconych rat kredytu przedawniają się po 10 latach od daty zapłaty każdej raty kredytu.

Świadczymy dla naszych Klientów pomoc na etapie przedsądowym (negocjacyjnym), sądowym oraz egzekucyjnym.

Zakres świadczonych usług w ramach obsługi spraw kredytów frankowych:

  • Analiza umowy kredytowej i pomoc w obliczeniu wysokości roszczeń, jakich można domagać się od banku (analiza finansowa);
  • Zaproponowanie rozwiązań prawnych najbardziej korzystnych w konkretnej sytuacji danego Klienta (najczęściej zamiana kredytu na kredyt w PLN oprocentowany według stawki LIBOR /usunięcie klauzul abuzywnych z umowy);
  • Przygotowanie strategii procesowej mającej na celu uzyskanie zwrotu części nadpłaconych rat kredytu (kapitał, odsetki) oraz opłat z tytułu ubezpieczeń i innych kosztów, a także znacznego zmniejszenia salda kredytu i wysokości rat spłacanych na przyszłość (niektóre kredyty już w zasadzie są spłacone);
  • W niektórych przypadkach uzgodnionych z Klientem istnieje możliwość unieważnienia umowy kredytowej w całości – w takiej sytuacji strony mają sobie nawzajem zwrócić wszystko, co sobie zapłaciły (dochodzi więc do zwrotu przez bank całości nie tylko zapłaconych rat kredytu, ale też wszystkich opłat związanych z umową kredytową, przy czym Klient również musi zwrócić bankowi całość kwoty, którą otrzymał);
  • Wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość z tytułu udzielonego kredytu;
  • Prowadzenie sprawy w miejscu zamieszkania Klienta.

W  dniu 4 lipca 2019 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, dodając art. 372, który w § 1 wskazuje,  iż powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.

W związku z ogłoszeniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie kredytu „frankowego” uruchomiliśmy specjalny adres mailowy dedykowany klientom zainteresowanym dokonaniem analizy umowy kredytowej i otrzymaniem wyceny prowadzenia procesu przeciwko bankowi.

Kontakt dla osób posiadających kredyt we frankach

Wyślij skan lub zdjęcia swojej umowy kredytowej na adres kredytyfrankowe@kolmers.pl 

W tytule maila prosimy wpisać „Analiza umowy kredytu” oraz imię i nazwisko. W treści wiadomości prosimy podać bezpośrednie dane kontaktowe.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy również o kontakt pod numerem telefonu 22 250 08 99.