dr Mariusz Stanik

Partner zarządzający, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny

Partner zarządzający, Adwokat, doktor nauk prawnych, asystent i wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kieruje pracą Departamentu Obsługi Korporacyjnej. Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bieżącym doradztwie strategicznym, procesach negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów handlowych, prawa finansowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa spółek. Posiada bogate doświadczenie z zakresu prawa handlowego, w tym bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych oraz procesów transformacyjnych. Uczestniczył w tworzeniu oraz przekształcaniu renomowanych polskich spółek z branży nowych technologii, prowadził projekty związane z inwestycjami w sektorze publicznym i prywatnym oraz z zabezpieczeniem wierzytelności.

Kontakt do Mariusza:

Mariusz Stanikkolmers.pl+48 609 769 612
ul. Puławska 39 lok. 4002-508 Warszawa

Główne specjalizacje Mariusza:

RODO

Oferta RODO: audyt zgodności z RODO, ocena skutków przetwarzania (DPIA/PIA), analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji RODO, kompleksowe wdrożenie zgodności z przepisami, szkolenia dla pracowników.

Spory wspólników

Konflikty wspólników, sprzedaż udziałów, uprawnienia udziałowca mniejszościowego. Spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach. Obrona przed wrogimi przejęciami.

Private lawyer

Usługa dedykowanego prawnika. Pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, sporów sądowych, spraw karnych, jak również w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego.

Elektromobilność

Kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów działających w sektorze elektormobilności i nowoczesnych technologii w zakresie energetyki. Szczególna znajomość branży, obsługa prawna dla e-mobility.