Kompetencje, zaangażowanie i umiejętność samodzielnego, pro-klienckiego myślenia są przez nas najbardziej cenione u kandydatów. Ludzie, którzy pracują w Kolmers Legal, stanowią o jakości obsługi Klientów, stąd też szczególną wagę przywiązujemy do procesu rekrutacji nowych pracowników.

Stawiamy na najlepszych i z najlepszymi pracujemy. Ogromne znaczenie ma dla nas odpowiedni dobór współpracowników. Zawsze poszukujemy osób, które poza zawodowym przygotowaniem i praktycznym doświadczeniem, posiadają swoje indywidualne cechy jak zaangażowanie, przejawiają inicjatywę czy chęć rozwoju zawodowego – nie tylko w zakresie wiedzy prawniczej, ale także kompetencji miękkich.

Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z doświadczonymi specjalistami z zakresu prawa i biznesu, jak i z młodymi, ambitnymi osobami, które pragną zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe i uczyć się od praktyków.

Procedura rekrutacji

Zależnie od stanowiska, poszczególne procesy rekrutacji mogą się od siebie nieznacznie różnić, jednak zazwyczaj procedura weryfikacji kompetencji i umiejętności kandydatów wygląda w Kolmers Legal następująco:   

Pracownicy odpowiedzialni za rekrutację dokonują wstępnej analizy i selekcji otrzymanych dokumentów aplikacyjnych, na podstawie której zapraszają wybranych kandydatów do pierwszego etapu postępowania.

Kontaktujemy się telefonicznie z wybranymi Kandydatami, (czasem wstępnie weryfikujemy informacje zawarte w CV) i ustalamy termin spotkania dogodny dla obu stron.

Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której pytamy o doświadczenia zawodowe, wykształcenie, motywacje oraz kompetencje. Podczas każdego ze spotkań sprawdzamy nie tylko wiedzę praktyczną, niezbędną do pracy w Kancelarii, ale również umiejętności interpersonalne i sposób myślenia kandydata.

W przypadku bardziej złożonych procesów rekrutacyjnych, o wyższym stopniu oczekiwań lub w innych uzasadnionych przypadkach, w celu weryfikacji wiedzy oraz umiejętności kandydatów może zostać przeprowadzony test wiedzy lub praktyczny sprawdzian umiejętności. Może on przybrać formę ustną lub pisemną, a w zależności od okoliczności może być stosowany także na późniejszym etapie rekrutacji.

Wybrani w trakcie pierwszego etapu rozmów kandydaci zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu, którym jest bezpośrednia rozmowa z przełożonym (Partnerem lub osobą koordynującą pracę danego działu / praktyki). Rozmowa może odbywać się w języku angielskim.

Ostateczne porównanie profili kandydatów, analiza przebiegu rozmów i wybór kandydata. Po zakończonym etapie rozmów kwalifikacyjnych, każdy kandydat biorący w nich udział otrzymuje informację o decyzji, bez względu na ostateczny wynik.

Pierwszego dnia pracy nowy pracownik jest oprowadzany po kancelarii oraz ma okazję poznać osoby, z którymi od tej pory będzie współpracował. Przekazujemy najważniejsze informacje organizacyjne, które ułatwią poruszanie się po firmie. Przedstawiamy zasady współpracy oraz dobre praktyki, a także zapisujemy datę urodzin, żeby w odpowiednim momencie wspólnie odśpiewać „sto lat”.

Wskazówki rekrutacyjne

Dokumenty aplikacyjne

Dokumenty aplikacyjne

przygotuj CV na konkretne stanowisko

wpisz konkretne daty zatrudnienia, uzyskania wykształcenia i koniecznie napisz o swoich zadaniach / doświadczeniach / obowiązkach

dodaj informacje o swoich umiejętnościach, odbytych kursach i przebytych szkoleniach

Przygotowanie do rozmowy

Przygotowanie do rozmowy

przygotuj charakterystykę typowych zadań i obowiązków w poprzednich miejscach pracy

przypomnij sobie przeprowadzone projekty i ciekawe sprawy

przygotuj się do rozmowy w odniesieniu do wymagań i przykładowych zadań wymienionych w ogłoszeniu

Przed rozmową

Przed rozmową

potwierdzamy datę i miejsce spotkania

potwierdzamy szacowaną długość spotkania

potwierdzamy dane kontaktowe 

sugerujemy sprawdzić wskazówki dojazdu

dostosować czas dojazdu do nieprzewidywalnych warszawskich korków

Podczas rozmowy zawsze pytamy

Podczas rozmowy zawsze pytamy

jakie są Twoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe

jakie masz oczekiwania związane z pracą w nowym miejscu

w jakim terminie możesz rozpocząć pracę

czy chcesz dowiedzieć się czegoś od nas

Aktualne rekrutacje

Od Kandydatki / Kandydata oczekujemy:

 • statusu aplikanta adwokackiego / radcowskiego;
 • dobrej znajomości prawa handlowego, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;
 • doświadczenia (min. 1 roku) w pracy w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym spółki;
 • praktycznego doświadczenia w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych oraz pism procesowych;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym prawniczego;
 • zainteresowanie i znajomość zagadnień związanych z nowymi technologiami będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska

 • bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii, w szczególności przygotowywanie porad, opinii prawnych, projektów umów;
 • przeprowadzanie procesów związanych ze spółkami kapitałowymi i rejestracją zmian w KRS;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • uczestnictwo w negocjacjach biznesowych;
 • bieżący kontakt z klientami w zakresie powierzonych do obsługi spraw.

Oferujemy

 • współpracę w systemie dopasowanym do możliwości aplikanta;
 • zdobycie doświadczenia i uczestnictwo w skomplikowanych i ambitnych projektach;
 • szkolenia z języka angielskiego i umiejętności miękkich;
 • uczestnictwo w targach i imprezach branżowych;
 • pomoc w rozwoju marki osobistej;
 • zaangażowanie i wsparcie pozostałych członków zespołu.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, do aplikacji należy koniecznie dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez KOLMERS LEGAL KANCELARIA PRAWNA Piotr Kolanowski z siedzibą w Warszawie w celu wzięcia udziału w aktualnym procesie rekrutacyjnym.”  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dołącz do nas
rekrutacja@kolmers.pl

Informujemy, że:

1.            Administratorem Twoich danych osobowych jest KOLMERS LEGAL KANCELARIA PRAWNA Piotr Kolanowski z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować listownie pod adresem: ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa lub przez maila: biuro [at] kolmers.pl.

2.            Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora.

3.            Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

4.            Twoje dane będą przetwarzane na czas prowadzenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych), a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5.            Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

6.            Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.            W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.