Koronawirus – jaka pomoc przysługuje przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych?
Wpis

Koronawirus – jaka pomoc przysługuje przedsiębiorcom, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych?

Zgodnie z postanowieniami uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. tzw. „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorca – pracodawca, którego dotknął spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem...