Startup i fundusze inwestycyjne

Startup i fundusze inwestycyjne

Startup i fundusze inwestycyjne

Kolmers Legal oferuje kompleksowe wsparcie prawne dla startupów, twórców innowacyjnych projektów opartych na nowoczesnych technologiach i przedsiębiorców działających w oparciu o e-biznes. Obsługujemy także fundusze typu Venture Capital oraz Private Equity, aniołów biznesu i prywatnych inwestorów. Mając na uwadze specyfikę branży, skupiamy się na dostarczeniu praktycznych i konkretnych rozwiązań prawnych umożliwiających realizację założonych celów i strategii biznesowych naszych klientów. Rynek startup cechuje się bardzo silną dynamiką zmian, więc  firmy w początkowej fazie rozwoju są szczególnie narażone na błędy w zakresie ochrony i obsługi prawnej. Dzięki znajomości zarówno realiów gospodarczych, jak i samych przepisów, Kolmers jest cennym doradcą i mentorem w przygotowaniu i przeprowadzaniu negocjacji z aktualnymi i przyszłymi kontrahentami i klientami.

Zakres usług dla branży startup i PE/VC

Zakresu usług kancelarii Kolmers dla branży startup i funduszy obejmuje między innymi:

  • Wybór najkorzystniejszej formy (także podatkowej) prowadzenia działalności;
  • Doradztwo, opracowywanie, tworzenie i negocjacje umów założycielskich (founders agreement) i umów spółek;
  • Pomoc w zakresie tworzenia struktury własnościowej i organizacyjnej, a także rejestracja spółek i pełna obsługa korporacyjna;
  • Badania prawne due dilligence w ramach wejścia inwestora i zawierania umowy inwestycyjnej;
  • Tworzenie, analizę, opiniowanie oraz prowadzenie procesu negocjacji umów inwestycyjnych zarówno dla startupów jak i dla funduszy Venture Capital oraz Aniołów Biznesu;
  • Tworzenie i negocjowanie umów i kontraktów handlowych (w tym tworzenie i opiniowanie umów o przeniesieniu praw majątkowych autorskich, praw wyłącznych, praw ochronnych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, etc.);
  • Kompleksowe prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa własności intelektualnej;
  • Występowanie o uzyskanie praw wyłącznych (patenty), praw ochronnych (wzory użytkowe), znaków towarowych, wzorów przemysłowych itd..