Niższy podatek VAT na e-booki od 1 listopada 2019 r.

Niższy podatek VAT na e-booki od 1 listopada 2019 r.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał, długo wyczekiwaną przez twórców rynku e-booków oraz e-czytelników, zmianę ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie m.in. obniżenia stawki  podatku VAT na e-booki. Pracę nad ustawą trwały już od dłuższego czasu. Pierwsze zapowiedzi pojawiały się już na początku roku, ostatecznie jednak, co do zasady wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Ustawa zmieniająca ustawę o podatku VAT określa zastosowanie preferencyjnej stawki podatku  VAT – w wysokości 5% – dla wszelkiego rodzaju książek – a więc drukowanych, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-booki). Oznacza to obniżenie stawki z 23% na 5% dla książek nie oznaczonych symbolami ISBN oraz e-booków.

Objęcie e-booków obniżoną stawką VAT umożliwiają przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1713 z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism.

W zakresie zaś gazet, dzienników i czasopism drukowanych, na dyskach, taśmach i innych nośnikach, jak również w formie elektronicznej (e-prasa) obowiązywać będzie 8% stawka podatku VAT (z wyjątkiem czasopism regionalnych i lokalnych w formach innych niż elektroniczna, dla których utrzymuje się stawkę 5%). Oznacza to obniżenie także obniżenie stawki podatku z 23% na 8% dla wydawnictw tego rodzaju nie oznaczonych symbolami ISSN (co obecnie jest warunkiem stosowania stawki obniżonej).

 

Zatem, od 1 listopada 2019 r. e-czytelnicy (jeśli wydawnictwa oczywiście nie podniosą cen e-booków), będą mogli zakupić je znacznie taniej niż dotychczas.