IP BOX – kiedy programista może skorzystać z ulgi?

Preferencja IP BOX to możliwość opodatkowania 5% stawką dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej  („kwalifikowanego IP”). Kwalifikowanym IP jest m.in. autorskie prawo do programu komputerowego.

Ulga IP BOX jest skierowana m.in. do programisty, który:

 

  1. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą;
  2. wytwarza (wytworzył), rozwija (rozwinął) lub ulepsza (ulepszył) kwalifikowane IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
  3. osiąga dochody z kwalifikowanego IP (tj. z autorskiego prawa do programu komputerowego);
  4. prowadzi odrębną ewidencję dla celów IP BOX (ewidencja księgowa, pozwalająca wyodrębnić dochody rozliczane podatkiem 5%, od pozostałych dochodów, opodatkowanych według skali podatkowej lub podatku liniowego) oraz koszty.

Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Kryteria działalności badawczo-rozwojowej są następujące: (i) twórczość; (ii) systematyczność; oraz (iii) zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach dotyczących IP BOX wskazało, że dla podatnika istotne jest to, by prowadzona przez niego – zdefiniowana – działalność badawczo-rozwojowa doprowadziła do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP.

Co to jest kwalifikowane IP?

Kwalifikowane IP dotyczy programu komputerowego (oprogramowania) wytworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego przez programistę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej, objętego ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne.

Dochód z kwalifikowanego IP to dochód z:

 

  1. opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
  4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Jak rozliczyć preferencję IP BOX?

Z preferencyjnej stawki podatku można skorzystać dopiero na koniec roku (składając zeznanie roczne). Zatem przez cały rok programista odprowadza zaliczki na podatek według skali podatkowej lub w ramach podatku liniowego. Dopiero po zakończonym roku podatkowym składa zeznanie roczne uwzględniające stawkę 5%. Urząd Skarbowy po weryfikacji stwierdza nadpłatę w podatku PIT, którą może zwrócić programiście na jego rachunek bankowy lub zarachować na poczet zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. Ministerstwa Finansów, podatnik – programista, chcący skorzystać z preferencji IP BOX wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową, powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu ulgi IP BOX?

Pomożemy uporać się z ewidencją na potrzeby ulgi IPBOX. Możemy przygotować analizę projektów pod kątem ich kwalifikacji jako dochód z prawa własności intelektualnej, przygotować wewnętrzną dokumentację i ostatecznie wystąpić z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zabezpieczające rozliczanie ulgi.

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z autorem artykułu, wysyłając wiadomość na adres: ilona.swiderska-cwik@kolmers.pl