Otwarcie postępowania upadłościowego a ochrona dłużnika przed egzekucją

Otwarcie postępowania upadłościowego a ochrona dłużnika przed egzekucją

Otwarcie postępowania upadłościowego a ochrona dłużnika przed egzekucją

Zabezpieczenie majątku niewypłacalnego dłużnika, wobec którego sąd upadłościowy postanowił ogłosić upadłość jest kwestią kluczową zarówno w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak i oczywiście w postępowaniu upadłościowym. Możliwość wstrzymania wszystkich toczących się egzekucji komorniczych ma ogromne znaczenie dla utrzymania majątku dłużnika, który docelowo ma stanowić masę upadłości lub bazę dla wykonywania postanowień przyszłego układu z wierzycielami. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że wstrzymanie działań egzekucyjnych przeciwko dłużnikowi może stanowić również szansę na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa.

Temat ochrony majątku dłużnika w postępowaniach upadłościowych dla Infor.pl szczegółowo omówiła radca prawny Aneta Jużak.

Pełna wersja artykułu dostępna tutaj