Apel UOKiK do przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Apel UOKiK do przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w dniu 9 października 2019 r. wydał komunikat (apel),  skierowany w szczególności do 10 operatorów usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, by w działaniach marketingowych, w szczególności w swoich reklamach i serwisach internetowych prezentowali przede wszystkim podstawową cenę za usługę. W komunikacie podkreślono, że prezentowanie cen z rabatem – tak jak cen standardowych to wprowadzanie konsumentów w błąd.

Ocena Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

cena usługi prezentowana przez przedsiębiorców w komunikacji marketingowej z konsumentem (w każdym kanale komunikacji, takim jak strona internetowa, rozmowa sprzedażowa, reklama telewizyjna, radiowa, outdoorowa czy ulotka) zarówno na etapie przedkontraktowym, jak i na etapie zawierania umowy powinna być ceną rzeczywistą, tj. nieuwzględniającą rabatów, które dopiero mogą zostać udzielone konsumentowi. Jeżeli przedsiębiorcy dopuszczają możliwość obniżenia wysokości opłaty miesięcznej na skutek wyrażenia przez konsumenta zgód marketingowych (lub innych zgód) powinni poinformować o tym w sposób jasny i czytelny. Za nieodpuszczalne należy uznać więc eksponowanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zaniżonych opłat miesięcznych jako rzeczywistej ceny prezentowanych usług.

Urząd wysłał listy do przedsiębiorców i dał im czas do 31 grudnia 2019 roku na dostosowanie się do zaleceń.

Stanowisko UOKIK dostępne pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15824