RODO
Project

RODO

Oferta RODO: audyt zgodności z RODO, ocena skutków przetwarzania (DPIA/PIA), analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji RODO, kompleksowe wdrożenie zgodności z przepisami, szkolenia dla pracowników.

Spory wspólników
Project

Spory wspólników

Konflikty wspólników, sprzedaż udziałów, uprawnienia udziałowca mniejszościowego. Spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach. Obrona przed wrogimi przejęciami.

Private lawyer
Project

Private lawyer

Usługa dedykowanego prawnika. Pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, sporów sądowych, spraw karnych, jak również w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego.

Elektromobilność
Project

Elektromobilność

Kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów działających w sektorze elektormobilności i nowoczesnych technologii w zakresie energetyki. Szczególna znajomość branży, obsługa prawna dla e-mobility.

Prawo gospodarcze
Project

Prawo gospodarcze

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, prawo gospodarcze i prawo spółek. Kompleksowe podejście i prawne doradztwo strategiczne. Reprezentacja w sporach.

Prawo karne
Project

Prawo karne

Doświadczenie w pracy w prokuraturze. Sprawy karne i wykroczenia. Prawo karno-gospodarcze. Obrona w procesach i reprezentacja osób pokrzywdzonych, na wszystkich etapach postępowania.

Kredyty frankowe
Project

Kredyty frankowe

Prowadzimy sprawy roszczeń związanych z tzw. kredytami „frankowymi”. Dochodzimy w procesach sądowych zwrotów od banków nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul, doprowadzamy do przewalutowania kredytów frankowych bądź ich unieważnienia.

Prawo własności intelektualnej
Project

Prawo własności intelektualnej

Własność intelektualna, własność przemysłowa, e-commerce i IT. Prawa autorskie i znaki towarowe. Ochrona i zabezpieczenie. Procesy o naruszenia, nieuczciwe działania i kradzieże.

Restrukturyzacje i upadłości
Project

Restrukturyzacje i upadłości

Licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni. Funkcje syndyka i zarządcy. Kompletna obsługa postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Spory sądowe
Project

Spory sądowe

Spory sądowe i arbitrażowe. Postępowania negocjacyjne. Windykacja należności. Reprezentacja podczas procesu. Długofalowe strategie działań i zaplanowane taktyki procesowe.

Startup i fundusze inwestycyjne
Project

Startup i fundusze inwestycyjne

Doradztwo dla branży startup oraz PE/VC. Negocjacje umów inwestycyjnych. Tworzenie struktur. Planowanie i zabezpieczanie inwestycji. Fuzje i przejęcia.

Umowy i kontrakty
Project

Umowy i kontrakty

Sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów. Spory na gruncie nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenia kontraktowe. Tworzenie wzorów nietypowych umów.