Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej

Wiedza i informacja są niejednokrotnie kluczem do sukcesu. Prawo własności intelektualnej, w tym prawo autorskie, stanowi najcenniejszy składnik i ogniwo przedsiębiorstwa. Rozwój obrotu dobrami niematerialnymi sprawił, że prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej jest wiodącą dziedziną w obszarze działalności związanej z nowymi technologiami oraz e-commerce. Przeniesienie znacznej części handlu i usług bezpośrednio do Internetu wymusza na przedsiębiorcach wejście w obszar, w którym wiedza i pomysły odgrywają kluczową rolę. Pomagamy zapewnić bezpieczeństwo prawne w tym zakresie zarówno doświadczonym podmiotom, jak i start-upom.

Zakres usług w zakresie prawa własności intelektualnej:

W zakresie prawa własności intelektualnej zespół Kolmers Legal:

  • tworzy, opiniuje,  i negocjuje umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich i umów licencyjnych, o artystyczne wykonanie utworu, o dzieło, umowy wydawnicze etc.;
  • oferuje wsparcie z zakresu prawa e-commerce m.in. w zakresie tworzenia i aktualizowania zapisów regulaminu sklepu internetowego, opiniowania dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych Bieżąca obsługa e-biznesu (egzekwowanie należności od klientów, kontrahentów, postępowania reklamacyjne;
  • przygotowuje i negocjuje umowy o poufności (NDA), umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, umowy wdrożeniowe i licencyjne w zakresie programów komputerowych, aplikacji mobilnych oraz systemów informatycznych, umowy sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego, software quality assurance itp.;
  • przygotowuje i negocjuje umowy o świadczenie usług w zakresie IT, m.in.: cloud computing, wdrażania systemów infrastrukturalnych , wdrożenia i utrzymania dedykowanych systemów informatycznych, administracji serwerów, instalacji sieci teleinformatycznych i systemów cctv, outsourcing informatyczny etc.;
  • sporządza opinie i prowadzi negocjacje umów generalnego wykonania w zakresie postanowień dotyczących praw własności intelektualnej (prawa autorskie, know-how, tajemnica przedsiębiorstwa, informacje poufne, własność przemysłowa);
  • opracowuje dokumentację zgłoszeniową do odpowiedniego urzędu patentowego oraz prowadzi sprawę aż do uzyskania ochrony (patentu);
  • prowadzi spory sądowe o naruszenie majątkowych praw autorskich, a także zapewnia pomoc prawną przy postępowaniach z zakresu naruszenia własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia patentu, czy też praw ochronnych;
  • świadczy pomoc w zakresie ochrony prawa do firmy oraz czynów nieuczciwej konkurencji wynikających bezpośrednio lub pośrednio z naruszenia prawa własności intelektualnej.