9 września 202221 września 2022
0Comments OffBy In Uncategorized

Zmiany w Polskim Ładzie skomplikowały system podatkowy zmuszając wielu przedsiębiorców do poszukiwania alternatywy dla dotychczasowego rodzaju opodatkowania i oskładkowania. Jednym z rozwiązań, które może okazać się optymalne w spółce z o.o. jest zobowiązanie wspólników do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki (art. 176 K.s.h.). Czym są powtarzające się świadczenia niepieniężne? Będą to świadczenia takie…

9 listopada 20219 listopada 2021

Ze względu na zbliżającą się datę obowiązkowego wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zgodnie z przyjętym harmonogramem (termin upływa 17 grudnia 2021 r.), prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa nabrały tempa. Ustawa o sygnalistach to wymóg dostosowujący polskie prawodawstwo do dyrektywy Unii Europejskiej z 2019 roku….

25 lutego 202125 lutego 2021

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym od 2021 roku. Czy programiści rozliczający się według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą mogli skorzystać z ulgi IP BOX? Czym różni się ryczałt od pozostałych form opodatkowania? Podatnicy w przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych płacą podatek od przychodu, nie zaś od dochodu,…

17 grudnia 202017 grudnia 2020

Ulga IP BOX w pytaniach i odpowiedziach Co należy wiedzieć o uldze IP BOX? Jakie warunki należy spełnić? W artykule przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania na temat tej preferencji podatkowej.  1. Czym jest IP BOX? Od stycznia 2019 r. wszyscy przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowanych IP), mogą je…

16 listopada 202016 listopada 2020

Programiści, prowadzący działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych/ ulepszonych/ rozwijanych kwalifikowanych praw własności intelektualnej w wysokości 5% podatku PIT, po spełnieniu następujących warunków, takich jak: prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej; wytwarzanie/rozwijanie/ulepszanie kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej; prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych obejmującej wszystkie operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych…

3 listopada 20203 listopada 2020

Podatek CIT dla spółek komandytowych. Ustawa skierowana do Senatu W dniu 28 października 2020 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, która to ustawa m.in. przewiduje, że...

29 lipca 202029 lipca 2020
0Comments OffBy In W kancelarii

Kancelaria prawna KOLMERS Legal z dumą informuje, że grono jej partnerów powiększyło się o dwie osoby - mec. Ilonę Świderską-Ćwik oraz mec. Mariusza Stanika. Partnerem zarządzającym został adwokat dr Mariusz Stanik, natomiast radca prawny Ilona Świderska-Ćwik została partnerem. Pokazuje to rosnącą rolę klientów korporacyjnych, których obsługą kieruje mec. Stanik oraz wzmocnienie działu doradztwa podatkowego, za...

3 lipca 20203 lipca 2020
0Comments OffBy In Aktualności

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Problemy w stosowaniu nowych przepisów oraz kłopot z określeniem beneficjenta rzeczywistego. Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (w skrócie CRBR) zostało uregulowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Ustawa”). Ustawa została znowelizowana na skutek implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu…

9 kwietnia 202030 kwietnia 2020

Zgodnie z postanowieniami uchwalonej w dniu 31 marca 2020 r. tzw. „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorca – pracodawca, którego dotknął spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem…

27 marca 202027 marca 2020

Z dnia na dzień pojawia się coraz więcej informacji o nowych przypadkach zarażania koronawirusem. Polski rząd decyduje się więc na wprowadzanie koniecznych rozwiązań i ograniczeń związanych z podróżowaniem, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W związku z powyższym przedsiębiorcy z sektora turystycznego muszą się liczyć ze znacznymi stratami finansowymi w ciągu najbliższych tygodni,...