Restrukturyzacje i upadłości

Restrukturyzacje i upadłości

Restrukturyzacje i upadłości

Działając w oparciu o własny zespół doradców restrukturyzacyjnych, Kolmers Legal doradza w zakresie przygotowywania i prowadzania postępowań upadłościowych, naprawczych, sanacyjnych oraz innego rodzaju postępowań restrukturyzacyjnych. Pomagamy w opracowywaniu strategii związanych z reorganizacją finansową i restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych. Reprezentujemy zarówno interesy dłużników jak i wierzycieli. Nasi prawnicy i eksperci posiadają nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną i merytoryczne przygotowanie prawnicze, ale także nieocenione doświadczenie praktyczne, wyniesione z zarządzania spółkami na polskim i europejskich rynkach.

Zakres usług w zakresie restrukturyzacji i upadłości

Kancelaria Kolmers oferuje pomoc m.in. w zakresie:

 • bieżącej obsługi przedsiębiorców i Klientów indywidualnych zagrożonych nierentownością, a w razie potrzeby inicjacji postępowania upadłościowego;
 • oceny zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości;
 • doradztwa w toku bieżących postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych;
 • reprezentacji klientów na zgromadzeniach wierzycieli i w ramach prowadzonych postępowań sądowych;
 • pełnego doradztwa w zakresie postępowań likwidacyjnych spółek;
 • doradztwa prawnego z zakresu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
 • prowadzenia procesów fuzji i przejęć związanych z niewypłacalnymi spółkami;
 • wsparcia członków Zarządu w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz przed skutkami zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości ;
 • negocjacji i zawierania układów z wierzycielami, optymalizacji kosztów i prawnych zabezpieczeń finansowania zobowiązań;
 • reprezentacji Klientów przed Sądem w postępowaniach upadłościowych;
 • ustanawiania, rejestracji i realizacji zabezpieczeń wierzytelności (zastawy, zastawy rejestrowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie etc.).