Karol Drozdowski

Adwokat

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

W Kolmers Legal zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie spraw gospodarczych i prawa spółek, a także reprezentacją podczas postępowań i sporów na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego (prawo wekslowe, reprezentacja obligatariuszy w sporach z emitentami obligacji czy postępowania o zapłatę). W swojej praktyce doradzał również Klientom w zakresie prawa podatkowego, reprezentując ich m.in. w toku kontroli i postępowań podatkowych. Posiada także doświadczenie w zakresie postępowań karnych (ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych).

Kontakt do Karola:

Karol Drozdowskikolmers.pl+48 515 634 481
ul. Puławska 39 lok. 4002-508 Warszawa

Główne specjalizacje Karola:

RODO

Oferta RODO: audyt zgodności z RODO, ocena skutków przetwarzania (DPIA/PIA), analiza ryzyka, przygotowanie dokumentacji RODO, kompleksowe wdrożenie zgodności z przepisami, szkolenia dla pracowników.

Spory wspólników

Konflikty wspólników, sprzedaż udziałów, uprawnienia udziałowca mniejszościowego. Spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach. Obrona przed wrogimi przejęciami.

Private lawyer

Usługa dedykowanego prawnika. Pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, sporów sądowych, spraw karnych, jak również w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego.

Elektromobilność

Kompleksowe doradztwo prawne dla podmiotów działających w sektorze elektormobilności i nowoczesnych technologii w zakresie energetyki. Szczególna znajomość branży, obsługa prawna dla e-mobility.