Irmina Kosedowska

Office Manager

Absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie na wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowiskach asystenckich m.in. w międzynarodowych spółkach z branży retail w Polsce i Irlandii, a także w ogólnopolskich kancelariach prawnych. W Kolmers legal odpowiedzialna za zarządzanie biurem, współpracę z dostawcami usług, ewidencję i nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów, korespondencji oraz informacji. Koordynuje pracę sekretariatu oraz nadzoruje procedury związane z formalno-prawnym prowadzeniem biura.

Kontakt do Irminy:

Irmina Kosedowskakolmers.pl+48 884 891 991
ul. Puławska 39 lok. 4002-508 Warszawa