Rafał Gutowski

Adwokat | Of counsel

Od 2015 r. adwokat, wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie karnym oraz bankowym, w szczególności w tajemnicy bankowej, doradza w zakresie prawa karnego, sporządza opinie prawne, przeprowadza audyty i szkolenia. W Kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z procesami karnymi. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów prywatnych oraz publicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa karnego oraz prawa administracyjnego w Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Kontakt do Rafała:

Rafał Gutowskikolmers.pl+48 501 464 353
ul. Puławska 39 lok. 40 02-508 Warszawa

Główne specjalizacje Rafała:

Prawo karne

Doświadczenie w pracy w prokuraturze. Sprawy karne i wykroczenia. Prawo karno-gospodarcze. Obrona w procesach i reprezentacja osób pokrzywdzonych, na wszystkich etapach postępowania.

Spory sądowe

Spory sądowe i arbitrażowe. Postępowania negocjacyjne. Windykacja należności. Reprezentacja podczas procesu. Długofalowe strategie działań i zaplanowane taktyki procesowe.

Spory wspólników

Konflikty wspólników, sprzedaż udziałów, uprawnienia udziałowca mniejszościowego. Spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach. Obrona przed wrogimi przejęciami.

Private lawyer

Usługa dedykowanego prawnika. Pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, sporów sądowych, spraw karnych, jak również w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego.