Rafał Gutowski

Adwokat

Adwokat, specjalista w zakresie prawa karnego. Członek Wydziału Dyscypliny Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Specjalizuje się w prawie cywilnym i karnym oraz zagadnieniach szeroko pojętego prawa administracyjno-samorządowego. Posiada bogate doświadczenie procesowe w sprawach karnych i wykroczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądzie Okręgowym w Warszawie, Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także butikowych kancelariach adwokackich, reprezentując klientów przed organami ścigania i sądami we wszystkich instancjach. Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa administracyjnego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, a szkolenia z zakresu wybranych dziedzin prawa w ramach współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządców Nieruchomości w Warszawie. W Kolmers legal odpowiada za obsługę prawną i zastępstwo procesowe w sprawach karnych, karno-skarbowych, karno-gospodarczych oraz z zakresu prawa administracyjnego.

Kontakt do Rafała:

Rafał Gutowskikolmers.pl+48 501 464 353
ul. Puławska 39 lok. 40 02-508 Warszawa

Główne specjalizacje Rafała:

Prawo karne

Doświadczenie w pracy w prokuraturze. Sprawy karne i wykroczenia. Prawo karno-gospodarcze. Obrona w procesach i reprezentacja osób pokrzywdzonych, na wszystkich etapach postępowania.

Spory sądowe

Spory sądowe i arbitrażowe. Postępowania negocjacyjne. Windykacja należności. Reprezentacja podczas procesu. Długofalowe strategie działań i zaplanowane taktyki procesowe.

Spory wspólników

Konflikty wspólników, sprzedaż udziałów, uprawnienia udziałowca mniejszościowego. Spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach. Obrona przed wrogimi przejęciami.

Private lawyer

Usługa dedykowanego prawnika. Pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, sporów sądowych, spraw karnych, jak również w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego.