Agata Toporkiewicz

Adwokat

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, kilkukrotnie nagradzana stypendium Rektora dla najlepszych studentów UMCS.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców i osób fizycznych, w tym windykacją należności, przygotowywaniem i opiniowaniem umów cywilnoprawnych oraz wsparciem w zakresie prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe w zakresie reprezentowania klientów przed sądami, w tym w zakresie postępowań o zapłatę oraz w zakresie odzyskiwania tzw. trudnych należności.

Kontakt do Agaty:

Agata Toporkiewiczkolmers.pl+48 509 818 805
ul. Puławska 39 lok. 4002-508 Warszawa

Główne specjalizacje Agaty:

Spory wspólników

Konflikty wspólników, sprzedaż udziałów, uprawnienia udziałowca mniejszościowego. Spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach. Obrona przed wrogimi przejęciami.

Private lawyer

Usługa dedykowanego prawnika. Pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, sporów sądowych, spraw karnych, jak również w zakresie szeroko rozumianego doradztwa podatkowego.

Prawo gospodarcze

Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych, prawo gospodarcze i prawo spółek. Kompleksowe podejście i prawne doradztwo strategiczne. Reprezentacja w sporach.

Restrukturyzacje i upadłości

Licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni. Funkcje syndyka i zarządcy. Kompletna obsługa postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.